Skåneligan

Skåneligan i Örkelljunga

En tävling som är speciellt avsedd för dig som nyligen gått kanotskolan eller vill prova tävla under mer lättsamma former.

Shorttrack/teknisk sprint

200m lopp

100m supersprint

Målsättningen: Skåneligan skall vara en inkörsport för andra tävlingar. Tävlingen är alltså främst till för att stötta de kanotister som tar sina första paddel tag på tävlingsbanan. Detta är de enda riktlinjerna. Vi sätter således inga regler om vilka som får vara med. (Ibland kan det vara nödvändigt att ha med en erfaren kanotist, som stöd för klubbens nybörjare, ibland kan man ha en kanotist som paddlat i 4 år som plötsligt vill börja tävla). Det är upp till respektive klubb att bedöma vad som är lämpligt.

Tränings samverkan: Skånes kanotförbund vill verka för fler gemensamma träningstillfällen. Det är bra om klubbar som arrangerar läger kan bjuda in övriga klubbar. Som ett led i denna strävan, kommer vi att arrangera tränings samverkan i samband med Skåneligantävlingarna. Vid de tillfällen då vi kör gemensam träning svarar deltagarna själva för mathållning.

Pris och Poängberäkning: Efter varje deltävling får deltagarna diplom eller annat pris för genomfört lopp. Ev. priser på deltävlingarna ordnas av arrangerande klubb.

 

Klasser: H/D 10, H/D 12, H/D 14, H/D 16 samt ledare/föräldrar.

Distanser i Örkelljunga:
Kanot 200m och Shorttrack
SUP 100m supersprint och teknisk sprint

Ingen tidtagning

Flytväst – givetvis

Ingen deltagaravgift 

Priser på deltävlingarna är upp till respektive klubb.