Tävlings info

Lathund för tävlande och föräldrar


Tävlingsinformation

 Detta gäller för tävlande i ÖRKK:

Tävlingsdräkt/tävlingslinne

Under tävlingsloppet är det obligatoriskt att bära klubbens tävlingslinne/t-shirt. Tävlar du i besättning (K2 eller K4) måste alla i samma kanot ha likadana tävlingsdräkter inkl underställ.

Under prisutdelning är det oblgatoriskt att bära klubbens klubboverall/jacka, har du tävlat i besättning ska alla bära samma klädsel.

Lathund för de aktiva som vill tävla

Du som vill anmäla dig till en tävling, prata med Dina föräldrar och prata med Din tränare, anmäl dig sedan via Anmälningsformuläret.

Informera lagledare om ni vill ha lunch på tävlingen (framgår på tävlingsinbjudan om detta finns) Ange den tävlandes/förälderns namn och namn på tävling (ex Lars Svensson, SUC Lidköping) 

Kontrollera tävlingarna på Tävlingsinbjudan/anslagstavlan, så att Du vet vilket datum som gäller för anmälan. OBS! Att det finns ett sista anmälningsdatum internt inom ÖRKK vilket är en vecka innan arrangörens (gäller ej Skåneligan).

Om du anmäler dig efter att anmälningstidens utgång, får du själv betala efterannmälningsavgiften om sådan finnes.

Om Du blir sjuk inför en tävling, måste Du se till att Du stryks från tävlingen. Du tar själv kontakt med tävlingsarrangörer eller klubbens lagledare. Har Du inget giltigt skäl för att Du uteblir, får Du själv stå för anmälningsavgift/strykningsavgiften.

Dag för lastning dagen innan tävling eller samma morgon. Kanoterna ska lastas/lossas gemensamt och du skall vara med och ta fram din kanot och hjälpa till vid lastningen. Ordnar du transporten själv kan du lasta/lossa när det passar dig själv bäst.

OBS! Kontrollera alltid vid lastning att sits och fotstöd inklusive skruv och mutter är fastspända ordentligt.

Lagledaren talar om vad (mer än kanoter) som skall lastas inför en tävling (tex nummerlappar, tält, sjukvårdsväska, klockan etc.).

Det är inte föräldrarna som skall lasta/lossa och rulla remmar. Det är Du som ska tävla! Om ALLA hjälps åt, går det fortare och alla kommer hem tidigt.

Normalt kör föräldrarna eller de aktiva med egen bil till tävlingarna. Försök gärna komma överens om att ta med någon extra i bilen för att minska resandet.

Avresan sker beroende på hur långt bort tävlingen sker. Räkna med att åka tidigt på eftermiddagen på fredagen före tävlingar som ligger 30-50 mil bort.

Klubbtältet skall resas på tävlingsplatsen. Tältet är vårt gemensamma omklädningsrum, vilrum och matrum. Håll det rent och snyggt omkring Er på tävlingsplatsen.

Lagledarträff 

På morgonen före tävlingarnas start (i regel en timme innan)n träffas arrangörer och lagledare för att gå igenom tävlingsdagens program. Då meddelas strykningar, efteranmälningar, ändrade tider etc. Tänk därför på att ta kontakt med lagledaren före träffen om du vill ändra något i programmet och efter träffen för att kontrollera om det bestämts något som påveklar din tävling. Det har hänt att lopp har startat tidigare än vad som står i programmet. Mer och aktuella tävlingsregler finner du nedan.

Här är aktuella tävlingsregler samlade. Läs på dessa innan du tävlar!

vlingsregler Allmänna och grenspecifika