Bli medlem

Välkommen till Örkelljunga rodd och kanotklubb!

Alla nya och nyfikna får pröva på 2ggr innan medlemskap ska betalas in för vidare aktiviteter i klubben!

Nya medlemmar betalar in avgift senast månadsskiftet närmast sista "pröva på" tillfälle!!

Avgift för våra medlemmar betalas in i månadsskiftet Januari/Februari!


Avgifter för 2024

300:- Stödmedlem ( Får ej delta i klubbens träningsaktiviteter )

750:- Enskilt medlemskap

1300:- Familjemedlemskap ( Minst 1 förälder och minst 1 av dennes/deras barn )

Registrering sker när medlemsavgiften betalats.

Uppge medlemsavgift, för & efternamn alternativt Fam. efternamn vid betalning

Bankgironr: 657-0428

Swish: 1230990333


Vill ni av någon anledning inte bli fotograferade, meddela detta separat efter att ansökan är skickad.


Frågor?

Anders Olsson 070-415 99 80