Teknik och utvecklingstrappan

Teknik och Utvecklingstrappa


Teknik

Här ges möjlighet att lära sig mer om paddlings teknik.

Vad är teknik?

Teknik innebär naturligtvis olika saker för olika personer. En grundtanke de allra flesta emellertid brukar samstämma i är att en god teknik innebär att komma så långt som möjligt med en given kraft

Sjösätter vi två likvärdiga kanotister med identiskt material kommer deras teknik att avgöra hur långt de tar sig på varje paddeltag. Den kanotist med bättre teknik skapar en högre fart och glider längre.

Inom projektet "Rätt träning och teknik till alla" har Åsa Eklund och Dag Johansson skrivit en artikelserie om Teknikens Grunder. Här nedan är de uppdelade på fyra områden: Introduktion, Isättsfasen, Drivfasen och Glidfasen.

Grunderna i kajakpaddling kan sammanfattas i två punkter:

1. Hela kroppen!

Paddling är ett helkroppsarbete. Det gäller att använda och skapa kraft från stora, starka, uthålliga muskelgrupper; ben, bål, rygg.

2. Paddelns läge i vattnet vid kraftinsats!

Sträva efter att koppla på kraften från stora muskelgrupper när paddeln har ett gynnsamt läge i vattnet! D.v.s. från isättet då tills paddeln är lodrät i förhållande till vattnet. Då lägger du kraften på att föra din kajak rakt fram.

 

Utvecklingstrappan

I Utvecklings trappan finns riktlinjer och tränings koncept för olika åldrar. Tränings koncepten anger ramar för olika perioder av året och beskrivs mer utförligt här. Observera att utvecklings trappan anger en fingervisning om vad som krävs för att prestera på internationell elitnivå. Kanot träning kan bedrivas på många olika sätt och med många olika syften. Däremot kan utvecklings trappan alltid utgöra inspiration för såväl den elit aktive som för motionären. teknikens-grunder_isatt.pdf
teknikens-grunder_intro.pdf
teknikens-grunder_driv.pdf
teknikens-grunder_glid.pdf