Försäkring

RF:s grundförsäkring

Alla föreningar anslutna till Svenska Kanotförbundet omfattas av RF:s Grundförsäkring - en grundläggande försäkring som RF tecknat. Genom RF:s Grundförsäkring är till exempel alla ideella ledare och funktionärer olycksfallsförsäkrade.

Läs mer om RF:s Grundförsäkring på Folksams hemsida.

 

Licensförsäkring (Tävlingslicens)

Licensförsäkringen kan tecknas av alla kanotister från 17 års ålder. För tävlingsaktiva kanotister är det ett krav att ha en licensförsäkring för att få tävla, därav det vardagliga uttrycket "Tävlingslicens". De licenserade, liksom alla ungdomar som deltar som medlemmar i kanotverksamheten är olycksfallsförsäkrade under tävling, träning och till och från träning/tävling genom licensförsäkringen. För icke tävlingsaktiva kanotister över 17 år krävs ingen licensförsäkring för att vara medlem i en kanotklubb. Men då täcks dessa inte via skyddet försäkringen innebär utan är utelämnade till ev. privata olycksfallförsäkringar.

Läs mer om bl.a. licensförsäkringen: Försäkringsinformation.