Uthyrning av båtplats

Hyra av båtplats hos ÖRKK (gällande från 13/5 2018)

ÖRKKs förvaringsplatser för båtar är i första hand till för klubbens egna behov. Dock kan det ges möjlighet att hyra ledig plats om sådan finnes. Platserna finns i Stora Båthuset (SB) och Lilla Roddbåtsskjulet (LR). Platser i SB erbjuds endast aktiva klubbmedlemmar. Platser i LR erbjuds även ej medlemmar i ÖRKK. Fråga styrelsen om dessa omständigheter eller om sådan möjlighet finnes.

Regler och avgift för uthyrning av båtplatser

Tilldelning av båtplats och hyrestid

Intresserade kan tilldelas båtplats efter anmälan till ÖRKK styrelse. Finns ingen båtplats ledig tilldelas kö plats. Behovsanmälan av båtplats skall inkomma ÖRKK styrelse skriftligen (mail med läskvitto går bra) under perioden 1e november fram t.o.m. 31 oktober. Platserna tilldelas utefter den turordning de kom styrelsen tillhanda. Efter platstilldelning meddelas detta snarast och tilldelad plats skall då vara betald inom max 3 månader, därefter förfaller reservationen till nästa intressent i kön. Beslut om tilldelning av plats tas av styrelsen så fort vi hinner med.

Förnyelse och förlängning av redan innehavd plats

Vill man förnya och förlänga sin reservation inför kommande säsong gäller att betalning för denna skall vara inkommen senast 3 månader efter 31e oktober, d.v.s. allra senast 31 januari. Sker ingen kontakt med styrelsen om sådant behov ligger reservationen kvar och inväntar betalning t.o.m. den 31 januari, därefter förfaller reservationen till nästa intressent i kön.

Var försiktiga och respektera varandras båtar vid in och uthämtning ur båthusen! // vänligen ÖRKK styrelse