Värdegrund

ÖRKKs Värdegrund

Framtagen och formulerad av ÖRKKs medlemmar i samarbete med SI den 10e september 2017

I vårt arbete med klubbens värdegruns, så bestämde vi att  den ska byggas på dessa 5 för oss viktiga egenskaper.

VÄLKOMNANDE

ÖRKK är en öppen klubb dit alla är välkomna och blir trevligt bemötta.

GLÄDJE

Det är roligt att vara med i klubben och att delta i klubbens verksamhet.

DELAKTIGHET

Varje medlem blir respekterad för den man är och den åsikt man har. Därav följer varje medlems möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och att delta under klubbens möten.

GEMENSKAP

Alla medlemmar behövs för klubbens överlevnad och för den gemenskap vi har. Alla är vänner och stöttar varandra i såväl med som motgångar. Vi håller ihop som en stor familj, vi hjälps åt och gläds tillsammans.

TRYGGHET

Om någon känner sej osäker eller rädd lyssnar vi på och stöttar varandra. Vi respekterar att var och en har olika förmågor och behov och är därför lyhörda för dessa. Vi har ett högt säkerhetstänk och vid tveksamhet gäller säkerheten alltid i första hand.