Träningsdagbok

Träningsdagbok

Träningsdagboken är frivillig men ett bra sätt för tränaren och den enskilde att följa träningen och ha bra koll på hur man ligger till. Tränaren uppskattar om den används!

Tester utförs inte: (-11 år)

Tester utförs frivilligt: (12-13 år)

Tester utförs (14- år)


Testerna är endast för att veta var man som individ ligger i träningen och för tränarens möjlighet att planera träningen individuellt för varje person.

Alltså inte på något sätt avgörande för tävlings möjligheter (Alla får tävla).

Tester:

Rörlighets boxen

Bål stabilitet

Paddling 100m & 1000m

Paddling 2000m

Cooper test & Golden four