Aerob & Anaerob träning

AEROB TRÄNING

Aerob träning är att träna kroppens uthållighet och träna den aerobiska kapaciteten.

Anledningen till att man tränar aerob träning är för att man:

 • förbättrar kroppens förmåga att transportera syre

 • tränar musklerna att utnyttja det tillförda syret när man arbetar under lång tid

 • förbättrar kroppens förmåga att återhämta sig

Effekterna utav att träna aerob träning är:

 • Hjärtat blir större och kraftigare vilket förbättrar förmågan att pumpa ut mer blod per tidsenhet ökar.

 • När det ovanför nämnda händer kommer mer blod ut i kroppen som därmed kan transportera mer syre, vilket ökar musklernas möjlighet att producera energi genom så kallade aeroba processer.

 • Musklerna förbättrar förmågan att förbruka syre och bränna fett. Detta gör att kroppen klarar av att behålla de begränsade sockermängderna.

Den aeroba träningen kan delas in i 3 olika områden.

Återhämtningsträning

 • Att snabbare återvinna normal fysisk nivå efter belastande arbete.

Lågintensitetsträning

 • Att förbättra och bibehålla kroppens förmåga att arbeta under längre tid (uthållighet)

Högintensitetsträning

 • Att förbättra/bibehålla kroppens förmåga att arbeta med hög intensitet under lång tid (bättre syres upptagningsförmåga)

Ett bra exempel på aerob träning är långdistanslöpning för då jobbar kroppen hårt men under en längre period och med låg intensitet.

ANAEROB TRÄNING

Anaerob träning är dock att köra stenhårt (hög intensitet) från start till slut i träningen men däremot under en kortare period.

Anledningen till att man tränar anaerob träning är för att:

 • Förbättra kroppens förmåga att snabbt och kontinuerligt skaffa sig energi vid hårt arbete

 • För att förbättra kroppens förmåga att återhämta sig efter hårt arbete

Effekterna av att träna anaerob träning är:

 • Man förbättrar förmågan att snabbt skaffa sig energi

 • Förbättrar förmågan att fortsätta träna med mjölksyra i musklerna och förmågan att transportera bort mjölksyran

 • Man kan ofta träna under med hög intensitet under längre tid

 • Återhämtningen sker fortare och man blir redo för nytt intensivt arbete snabbare.

Den anaeroba träningen kan delas upp i 2 områden:

Snabbträning

 • T.ex. att förmågan att snabbt utveckla energi i muskulaturen förbättras.

Mjölksyraträning

 • Att förbättra förmågan till att återhämta sig

 • Att lära kroppen att fortlöpande utveckla energi vid anaeroba processer som t.ex. Att tåla mjölksyra, Att neutralisera mjölksyra, Att under arbete transportera bort mjölksyra.

 • Att förbättra kroppens förmåga att snabbt utveckla energi vid anaeroba processer.

Ett exempel på anaerob träning är sporter där man intervall tränar till exempel en sprinter.

En annan sak är att kroppen byggs upp på olika sätt om man tränar anaerob eller aerob träning. Två bra exempel på skillnaderna är till exempel en sprinter och en långdistans löpare. En som tränar anaerob träning får mycket större och tydligare muskler (sprintern) jämfört med den som tränar aerob träning (långdistanslöparen).